Internship dhe Punesim

Programues

Intermedia SHPK po kërkon kandidatë energjikë, me ide novative dhe aftësi të mira programuese.

Java | Spring Boot | WordPress | PHP | Laravel | Javascript 

Kanditati duhet te plotësojë kushtet si më poshtë:

  •  Dëshirë për të punuar, besueshmëri dhe etikë profesionale.
  • Ndershmëri dhe integritet.
  • Njohuri bazë në programimin e orientuar nga objektet.
    Dëshira për të mësuar teknologji të reja.
  • Njohuri në databazat ( MySQL, SQL Server).
  • Aftësi të mira analitike dhe komunikimi.
  • Aftësi të mira organizative dhe punë në grup.

Internshipe dhe Punesim

Java | Spring Boot | WordPress | PHP | Laravel | Javascript Agjent | Specialist Marketingu | Specialist Media Sociale | Menaxher Shitje | Account Menaxher

Intermedia SHPK ju mirëpret. Ju ftojmë të kryeni praktikën tuaj profesionale pranë kompanisë tonë.

Intermedia SHPK është një mundësi perfekte për brezin e ri për të fituar përvojë pune dhe zhvillim profesional.

Përmes programeve të praktikave profesionale studentët dhe sapo të diplomuarit kanë mundësinë të praktikojnë njohuritë e tyre pranë departamenteve tona nën mbikqyrjen e stafit tonë profesionist.

Kjo eksperiencë e përbashkët do të na japë mundësinë ta njohim njëri-tjetrin më mirë dhe të ndërtojmë ura bashkëpunimi afatgjatë.

Nesë jeni i interesuar në fillimin e eksperience të re në Intermedia, mund të dërgoni CV në info@intermedia.al ose plotësoni formularin më poshtë.

Ju lutem, specifikoni interesin tuaj në profilin ku dëshironi të punësoheni ose të kryeni praktikën.