Intermedia

InterMedia SHPK

Channel Manager + Room Management

InterMedia SHPK has created www.bookerspro.com Channel Manager + PMS Room management facilitates the management of hotel rooms by organizing them by door numbers without the need to keep any records. Channel manager PMS and room management is an indispensable platform at this time, with the increase in the number of reservations from all those global OTAs. The management program channels everything in 1 to save time and increase your exposure and income on the Internet by advertising your accommodation facility in the best possible way. Without having any collisions, it also enables direct connection from the website where we get reservations with 0% commission through the reservation engine. Two-way XML links to major online companies. At the same time, it sends the availability of rooms, prices and also imports reservations at the moment, keeping your calendar updated through ICAL Sync.

Get direct online bookings from any platform through Channels.Expert

The easiest way to sell more rooms.

Bookerspro.com është sistemi i vetëm për të menaxhuar të gjitha OTA-të nga një log-in. Ndryshoni normat dhe disponueshmërinë në çdo kohë. Bëni azhornime të menjëhershme nderkohe qe Softueri ynë i Menaxhimit të Sistemit ju jep mundësi që të rrisni shitjet dhe vlerat e biznesit tuaj online në shumë pak kohë.

Channel manager offers endless possibilities to increase bookings.

Among the many features of our real-time channel management system are simultaneous bulk updates that put you in the driver's seat. You'll have the tools to boost your bookings and an intuitive dashboard to manage it all

Maximum Visibility

Advertise your property to a wider local and international audience. Enabled through the Management System's connections to online travel agencies (OTA), Global Distribution System (GDS), payment gateways and other booking applications. 

Management wherever you are.

InterMedia Shpk ju jep mundesine te mos jeni të kufizuar vetëm para një desktopi që të menaxhoni pronën tuaj. Aplikacioni Mobile Bookerspro.com qe do jetë së shpejti gati do të bëjë të mundur menaxhimin e menjëhershëm të pronës tuaj. Per me teper suporti jone eshte i gatshem 24/7.

Stay ahead of your competition.

Qëndroni përpara konkurrencës suaj duke përcjellur ndryshimet e normës së tyre. Me Bookerspro.com ju do të jeni gjithmonë përpara konkurencës tuaj sepse do ndryshoni çdo gjë në kohë reale dhe mund të analizoni të gjitha detajet me Sistemin e Menaxhimit.

We are committed to creating a change that matters!

Connected Channels