Marketing

Ekipi ynë i ekspertëve, bën kërkime, analizon dhe vlerëson faqen tuaj të internetit për të vendosur një pikë referimi mbi pozicionimin aktual, me qëllim realizimin e një plani të detajuar e cila shërben për të arritur një shikueshmëri maksimale në motorat e kërkimit.

Përmes një kërkimi dhe seleksionimi gjithëpërfshirës të fjalëve kyçe (keyworde-ve), si dhe implementimit të një strategjie proaktive, ne do t’ju ndihmojmë të tërhiqni trafik të kualifikuar në faqen tuaj dhe të ndërtoni një brend të suksesshëm që sjell të ardhura të mëdha!

Marketingu online tanimë përfshin një tërësi elementesh të shumtë marketingu në krahasim me atë tradicional. Kjo si rrjedhojë e kanaleve të shumtë dhe të ndryshëm që të mundëson interneti. Marketingu online konsiston në strategji, metodologji dhe mjete marketingu të ndërthurura për të promovuar produkte/shërbime nëpërmjet internetit. Ndryshe marketingu online njihet edhe me termat Internet Marketing, Web Marketing, Digital Marketing etj..